´ InterDrive CMS - PROCESFACILITERING
PROCESFACILITERING

PROCESFACILITERING

Erfaren, systemisk proceskonsultation

Procesfacilitering handler om at styre kommunikation og processer sådan at deltagerne bliver de aktive; på en måde, så de ser mening, får ejerskab og kommitter sig til målet.

Man kan sige, at alt hvad jeg laver, er procesfacilitering. Men en del handler om organisationsudvikling, implementering af forandringer m.m. Og her er der ofte en modstand mod forandringer som gør, at det er vigtigt at skabe ejerskabet.

Ledelsen skal på banen og definere mål og rammer – men det er vigtigt, at medarbejderne kommer på banen med deres forslag til implementering. For så vil en forandringsproces opleves som en fair proces, og så vil det være muligt at komme konstruktivt i mål.

En særlig slags processer er konfliktopløsning. Hvor mennesker er sammen opstår der nødvendigvis konflikter. Og konflikter på et lavt niveau kan være udviklende. Men når konfliktniveauet stiger, så bliver de skadelige. Og når de skifter fra at handle om sagen til at blive personlige, så er der ofte brug for ekstern hjælp.

Jeg skal ikke mægle eller finde ud af, hvem der har ret. Mit udgangspunkt er, at i en konflikt har alle ret – set med deres egne øjne. Konflikten er bagsiden af en frustreret drøm. Vi skal finde drømmen frem og få deltagerne til alle at bidrage til at realisere en fælles drøm.

Mediation/konfliktopløsning handler ikke om at kigge bagud og finde årsager og forklaringer. Vi tager afsæt i nu-et og i fremtiden. Konkret gør jeg det ved:

  • At åbne alles øjne for den/de andres perspektiver
  • At afdække gensidige forventninger, så der opstår en fælles drøm.
  • At parterne opstiller realistiske aftaler i forhold til hinanden og påtager sig et personlig medansvar. Derfor er konfliktopløsning også kun muligt, når parterne går frivilligt og positivt ind i opgaven.

Ofte laver jeg opfølgningssamtaler én til to gange efterfølgende for at sikre, at aftalerne overholdes.

Sørens personlige konsulentstil er kendetegnet ved:

En fantastisk varieret og kreativ underviser og facilitator, der med overblik og metodiske værktøjer formår at stimulere mange forskellige læringsstile

Er i sin formidlingsstil en fascinerende storyteller, som på en fortællende og lun facon tryllebinder sine tilhørere

En stærk teoretiker, som forbinder svært tilgængelig teori med praksis på en letforståelig og involverende måde.

Trine Frodlund Lykke, nu partner i New Stories
Samarbejdspartner ifm. Lederudvikling i Sønderborg Kommune